Vabad töökohad

Hosteli juhataja ja kinnisvara haldur

Ettevõttest

Kena Maja OÜ on Kuressaare kesklinnas asuva ärihoone, kus tegutseb majutusasutus Kena Maja Hostel ning asuvad rendipinnad erinevatele teenusepakkujatele.

Töö iseloom

Suurem osa tööst: hosteli juhataja ülesanne on juhtida hosteli tööd ning kasvatada klientuuri sh. tutvustada ja pakkuda klientidele majutusettevõtte teenuseid ning tulla välja uute lahendustega. Kokku tuleb puutuda erinevate olukordadega ning  juhataja peab oma töös lähtuma klientide vajadustest ja soovidest. Väiksem osa tööst: kinnisvara halduri ülesanne on hoolitseda kinnisvara korrashoiu eest, hoida üürnikud rahulolevad ning vajadusel leida uusi üürnikke.

Põhilised töö ülesanded

 • Uute klientide leidmine.
 • Hosteli igapäevane juhtimine ja klientide kõrgel tasemel teenindamine.
 • Hosteli brändi arendamine, positiivse kuvandi levitamine, tuntuse kasvatamine ja leitavuse suurendamine.
 • Sissetulekute suurendamine läbi uute ja/või innovaatiliste lahenduste välja mõtlemise ja implementeerimise.
 • Puhtuse ja korra hoidmine ning inventari ja vahendite tagamine.
 • Turunduse (sh sotsiaalmeedia), müügi ja finantsidega (sh eelarve) tegelemine.
 • Vajalike töötajate värbamine (vajadusel ja võimalusel), juhtimine ja töö korraldamine ning teenuste sisseostmine. 
 • Broneeringute ja teadete jälgimine ning reageerimine nendele.
 • Broneeringute täitmine ja kinnitamine ning arvete koostamine ja väljastamine.
 • Igapäevane klientide ja töötajate probleemide lahendamine.
 • Igakuine raporteerimine.
Lisa töö ülesanded
 • Kinnisvara heaolu ja korrashoiu eest vastutamine ja korraldamine. 
 • Vajalike tööde läbiviimise organiseerimine ja järelevalve.
 • Rentnikutega suhtlemine ja vajadusel uute rentnike otsimine.
 • Hoonega seotud probleemide lahendamine.
 • Kinnisvara haldamisega seotud informatsiooni ja dokumentatsiooni süstematiseerimine ja ajakohane hoidmine;

Tingimused kandidaadile

 • Vähemalt 2 aastane töökogemus juhtival positsioonil majutusasutuses.
 • Head klientide teenindusalased teadmised ja oskused.
 • Väga head turunduse ja müügi alased teadmised ja oskused.
 • Tahe kliente leida, neid parimal viisil teenindada ning ettevõtet arendada.
 • Äriprotsessidest arusaamine ja finantside mõistmine.
 • Inimeste juhtimise oskus.
 • Hea suhtlemise, organiseerimise ja planeerimise oskus.
 • Iseloomult aus, kohusetundlik ja täpne.
 • Korrast ja puhtusest lugupidav suhtumine.
 • Keelteoskus: eesti (kohustuslik väga hea tase), inglise (kohustuslik väga hea tase), soome (soovituslik algtase), vene (soovituslik algtase) ning muude keelte oskus tuleb kasuks. 
 • Hea arvuti kasutamise oskus.
 • Eelistatud on rõõmsameelsed ja positiivse ellusuhtumisega inimesed.
 • Kasuks tuleb majutus-või teenindusalane haridus.
 • Kasuks tuleb hoone tehnosüsteemide tundmine. 

Omalt poolt pakume

 • Motiveerivat tasupaketti, mis sisaldab baastasu + tulemustasu.
 • Väljakutseid pakkuvat tööd arenevas ettevõttes.
 • Kaasaegseid töötingimusi ja meeldivat töökeskkonda. 
 • Võimalusi täiendkoolituseks. 

Kandideerimiseks

Saada motivatsioonikiri (miks oled sobiv kandidaat, 1 A4) ja), CV ja palgasoov aadressile indrek@kenamaja.ee

Tähtaeg 14.02.2016